جدول کالری مواد غذایی

3447
photo : pixabay.com
photo : pixabay.com

جدول کالری مواد غذایی 

کالری در واقع، واحد انرژی غذایی است یکی از اثرات غذایی که ما می خوریم تامین انرژی برای بدن ما می باشد تا بدن ما بتواند نیروی لازم را برای حرکات و کارهای ارادی و غیر ارادی خود به دست آورد. در ذیل جدول قسمت دوم کالری غذاهای مختلف را مشاهده می نمایید

مـاده غـذایى

- Advertisement -

مقـــدار

کالرى

شرینی

100گرم

500

شکر

100گرم

400

شکر(یک پیمانه)

10گرم

40

شکلات

100گرم

500

شکلات قلمی

یک عدد

20

شکوفه ذرت بدون روغن

یک لیوان

25

شلغم

100گرم

25

شلیل

100گرم

60

شنبلیله

100گرم

30

شوید(شبد)

100گرم

30

شیر

یک لیوان

110

شیرتصفیه شده

یک فنجان

90

شیرخشک

100گرم

500

شیرغلیظ نستله

100گرم

250

شیرگاوکم چربی

100گرم

55

شیرمیش

100گرم

95

صدف دریایی

100گرم

65

طالبی

100گرم

20

طالبی(بدون شکر)

یک لیوان

40

عدس

100گرم

340

عدسی با کمی روغن

یک لیوان

185

عسل

100گرم

300

عسل(غذا خوری)

یک قاشق

50

عسل(مربا خوری)

یک قاشق

20

فرنی

یک لیوان

200

فلفل سبزیا قرمز

100گرم

22

فندق

یک عدد

10

فندق با پوست

100گرم

300

قارچ

100گرم

27

قارقروت

100گرم

240

قلوه

100گرم

105

قند

100گرم

400

قهوه

100گرم

2

کاکائو(چای خوری)

یک قاشق

10

کالباس

100گرم

300

کاهو

100گرم

17

کاهو(درشت)

یک برگ

4

کباب برگ

یک سیخ

200

کباب کوبیده

یک سیخ

270

کتلت

یک عدد

150

مـاده غـذایى

مقـــدار

کالرى

گوشت گاوبدون چربی

100گرم

200

گوشت گوساله

100گرم

200

گوشت گوسفند

100گرم

320

گوشت ماهی

100گرم

100

گوشت مرغ

100گرم

200

گوشت همبرگربدون چربی

100گرم

200

گیلاس

100گرم

60

لپه

100گرم

359

لپه پخته

100گرم

115

لوبیا چشم بلبلی پخته

100گرم

80

لوبیا سبز

100گرم

30

لوبیا سفید

100گرم

340

لوبیا قرمز

100گرم

340

لوبیا قرمز پخته

100گرم

110

لوبیا قرمزپخته

یک لیوان

200

لیمو تازه باپوست

100گرم

23

لیمو ترش

100گرم

42

لیمو ترش(آب لیمو)

100گرم

26

لیمو شیرین

100گرم

40

لیمو(آب لیمو)

یک قاشق

4

مارتادلا

100گرم

315

مارچوبه

100گرم

20

مارگارین یا کره نبات

100گرم

850

مارگارین یک قاشق

100گرم

110

ماست

100گرم

55

ماست کم چرب

یک لیوان

110

ماست کیسه ای

100گرم

155

ماکارونی

100گرم

360

ماکارونی پخته

یک لیوان

150

ماکارونی خشک

100گرم

360

ماهی

100گرم

100

مخمرآبجوفرنگی خشک

100گرم

285

مربا

100گرم

300

مربا (غذا خوری)

یک قاشق

54

مرغ (بدون پوست)

100گرم

200

مغز پسته

100گرم

680

مغز حیوان

100گرم

130

مغز دانه آفتابگردان

100گرم

560

مغز فندق

100گرم

630

مـاده غـذایى

مقـــدار

کالرى

شرینی

100گرم

500

شکر

100گرم

400

شکر(یک پیمانه)

10گرم

40

شکلات

100گرم

500

شکلات قلمی

یک عدد

20

شکوفه ذرت بدون روغن

یک لیوان

25

شلغم

100گرم

25

شلیل

100گرم

60

شنبلیله

100گرم

30

شوید(شبد)

100گرم

30

شیر

یک لیوان

110

شیرتصفیه شده

یک فنجان

90

شیرخشک

100گرم

500

شیرغلیظ نستله

100گرم

250

شیرگاوکم چربی

100گرم

55

شیرمیش

100گرم

95

صدف دریایی

100گرم

65

طالبی

100گرم

20

طالبی(بدون شکر)

یک لیوان

40

عدس

100گرم

340

عدسی با کمی روغن

یک لیوان

185

عسل

100گرم

300

عسل(غذا خوری)

یک قاشق

50

عسل(مربا خوری)

یک قاشق

20

فرنی

یک لیوان

200

فلفل سبزیا قرمز

100گرم

22

فندق

یک عدد

10

فندق با پوست

100گرم

300

قارچ

100گرم

27

قارقروت

100گرم

240

قلوه

100گرم

105

قند

100گرم

400

قهوه

100گرم

2

کاکائو(چای خوری)

یک قاشق

10

کالباس

100گرم

300

کاهو

100گرم

17

کاهو(درشت)

یک برگ

4

کباب برگ

یک سیخ

200

کباب کوبیده

یک سیخ

270

کتلت

یک عدد

150

مـاده غـذایى

مقـــدار

کالرى

گوشت گاوبدون چربی

100گرم

200

گوشت گوساله

100گرم

200

گوشت گوسفند

100گرم

320

گوشت ماهی

100گرم

100

گوشت مرغ

100گرم

200

گوشت همبرگربدون چربی

100گرم

200

گیلاس

100گرم

60

لپه

100گرم

359

لپه پخته

100گرم

115

لوبیا چشم بلبلی پخته

100گرم

80

لوبیا سبز

100گرم

30

لوبیا سفید

100گرم

340

لوبیا قرمز

100گرم

340

لوبیا قرمز پخته

100گرم

110

لوبیا قرمزپخته

یک لیوان

200

لیمو تازه باپوست

100گرم

23

لیمو ترش

100گرم

42

لیمو ترش(آب لیمو)

100گرم

26

لیمو شیرین

100گرم

40

لیمو(آب لیمو)

یک قاشق

4

مارتادلا

100گرم

315

مارچوبه

100گرم

20

مارگارین یا کره نبات

100گرم

850

مارگارین یک قاشق

100گرم

110

ماست

100گرم

55

ماست کم چرب

یک لیوان

110

ماست کیسه ای

100گرم

155

ماکارونی

100گرم

360

ماکارونی پخته

یک لیوان

150

ماکارونی خشک

100گرم

360

ماهی

100گرم

100

مخمرآبجوفرنگی خشک

100گرم

285

مربا

100گرم

300

مربا (غذا خوری)

یک قاشق

54

مرغ (بدون پوست)

100گرم

200

مغز پسته

100گرم

680

مغز حیوان

100گرم

130

مغز دانه آفتابگردان

100گرم

560

مغز فندق

100گرم

630

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید