مقایسه زنان و مردان در ابتلا به ناهنجاریهای تغذیه ای و چاقی

0
195
Loading...
photo : pixabay.com
photo : pixabay.com

پژوهشها نشان میدهد زنان به صورت بیولوژیکی بیش از مردان مستعد ابتلا به ناهنجاریهای تغذیه ای و چاقی هستند دانشمندان در این تحقیقات که برروی موشهای نر و ماده صورت گرفت متوجه شدند. زنان به صورت غریزی بیش از مردان به سوی چربیها و شیرینی ها جذب میشوند.
در ناهنجاریهای تغذیه ای فرد بیش از آنچه نیاز است در خوردن انواع خوراکی افراط میورزد. در این تحقیقات نشان داده میشود زنان تا ده برابر بیش از مردان به این بیماری دچار میشوند که نتیجه آن چاقی است
روانشناسان میگویند بیشتر تئوریها مبنی بر این است که زنان به دلیل فشار روانی و محیطی بیش از مردان به اندام خود اهمیت میدهند با این اوصاف همچنان چاقی معضل بزرگی در میان زنان است در حال حاضر دانشمندان در حال تحقیق روی این مسئله هستند که آیا زنان شامل مغز حساس تری نسبت به مردان در امر تغذیه هستند، و معتقدند نتیجه این تحقیقات میتواند معضل چاقی را در زنان کنترل کند. چرا که تحقیقات نشان داده است عوامل بیولوژیکی عامل این تفاوت عمده میان مردان و زنان در امر تغذیه است و شاید شناخت بیشتر این مکانیسم مغزی بتوان آن را کنترل کرد

Loading...

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.