اس ام اس آرزوهای قشنگ

0
133
Loading...
graphicstock.com
graphicstock.com

اگــر در تاریکـــی نبودنـــت

به دنبالــت رد پایـــت گشتن

دیوانگـــی است…

آری من دیوانـــه م!

***********************

از خداوند می خواهم آن چه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد.

نه آن چه را که آرزو داری،

زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار!

***********************

شب

در همین نزدیکی است

همینجا

کنار پلک های تو

وقتی که می بندی ….

***********************

التماست نمی کنم!

هرگز گمان نکن که این واژه را

در وادی آوازهای من خواهی شنید!

تنـــها می نویسم :« بیـــــــــا »

***********************

وقتی که تو نیستی

با سبد سبد دلتنگی چه کنم؟

انگار با نبودنت

نام رنگ می بازد

دیگر نمی خواهم کسی را صدا بزنم ..

***********************

چه خوب بود

اگر بین من و تو

نه رودی بود و نه کوهی

و نه سایه‌ی هیچ ناامیدی

و نه هیچ آفتاب تند سوزانی

بین ما فقط راهی بود

هموار

و صاف

و روشن

که قلب‌های ما را به هم می‌پیوست

که تن‌های ما را به هم می‌پیوست

***********************

هزار سال پیرتر شده ام

نمی دانم بوسه تو مرا

هزار ساله کرد

یا زمین هزار بار بیشتر

به دور خورشید گشته است

***********************

هَوایتــــــ ـــ ـ که به سـَـــــرم می‌زنــد ..

دیگـَــر در هیـــــــچ هَوایی،

نمی‌توانــَـــم نفس بِــِکشمـــــــ ـــــ ــ !

عَجبــــــ ــــ ـ نـَـفس‌گیــــر است

هـَوایِ بـــی تــویی ..

***********************

کاش میشد سکوت را از نبض باور یک اتفاق دزدید

آن وقت …

من چقدر حرف برای گفتن داشتم !

***********************

تنم آرزوی فراموشی را دارد

ولی هنوز قلبم چون شمعی می‌سوزد

و من برین کوره‌ راه‌های ناهموار

به امید دیدار تو

روان هستم

Loading...

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.