شستن کلیه ها با سبزی جعفری

0
921
Loading...
graphicstock.com
graphicstock.com

شستن کلیه ها با سبزی جعفری
کلیه ها اعضایی هستند که در طول زندگی ما مشغول خارج کردن سموم واملاح زاید از بدن ما


میباشند ولی بعضی از این فضولات در انها ته نشین شده وباعث ضعف وبیماری انها میشوند

لذا شستشوی انها بسیار اهمیت دارد

به راحتی میتوان انها را تمیز کرده وتقویت نمود

لازم نیست برای این کار زیر دستگاه خاصی بروید یا از داروی خاصی استفاده کنید بلکه طبیعت

بهترین کمک را به ما میکند با راهی بسیار ارزان واسان

برای این کار کمی از سبزی جعفری را خرد کنید ومقداری به ان اب اضافه کرده و10 دقیقه بگذارید

روی حرارت بماند سپس اجازه دهید سرد شده وان را در یخچال قرار دهید وهر روز صبح ناشتا

یک لیوان از ان را بخورید

پس از چند روز خود از اموری که از شما خارج میشود تعجب خواهید کرد وارامش را احساس
خواهید نمود

جعفری از دیر باز بهترین وقویترین پاک کننده کلیه بوده است

Loading...

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.