سلفی یهویی دختر علی کریمی

0
394

0,,17979416_303,00

سلفی یهویی دختر علی کریمی

هیما کریمی که گویا شیطنت را از پدرش علی کریمی به ارث برده است، در سنین کودکی علاقه خود را به سلفی گرفتن نشان داده است. تصویر زیر گویای همه چیز هست:
147768_894

دختر علی کریمی

JamNewsImage09054881

هیما کریمی دختر علی کریمی

JamNewsImage09054954

دختر علی کریمی

نظر دهید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.