استفاده از این ظروف برای سلامتی شما خطر دارد !

0
1019
Loading...
graphicstock.com

استفاده از این ظروف برای سلامتی شما خطر دارد !

به گفته دانشمندان دانشگاه اشلند آمریکا، استفاده از ظروف آلومینیومی بیشترین خطر را برای سلامتی انسان به همراه دارند. از ظروف آلومینیومی در هنگام پخت غذا ناخالصی ها و عناصر مضر تولید میشود

پژوهشگران گفته اند که این ظروف و دیگر وسایل آشپزی که از فلزهای مختلف ساخته می شوند در هنگام حرارت دیدن باعث انتشار مواد مضری از جمله آرسنیک و کادمیوم می شوند.

بیش از یک سوم نمونه های آزمایش شده توسط محققین به خاطر دارا بودن مقادیری سرب در ساختار خود تهدید جدی برای سلامت انسان به شمار می روند. این مواد باعث بوجود آمدن بیماری های قلبی-عروقی می شوند.

علاوه بر این، رابطه ای بین تماس زیاد کودکان با ظروف آلومینیومی و افت عملکرد ذهنی آنها وجود دارد پیشتر ثابت شده بود که آلومینیوم می تواند دلیل دمانس در افراد سالخورده باشد.

Loading...

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.