دختر نوجوان در دام نانوای شیطان صفت او مرا داخل برد و در را بست تا اینکه…

15321

دختر نوجوان در دام نانوای شیطان صفت او مرا داخل برد و در را بست تا اینکه…

خرید نان برای دختر نوجوان دردسرساز شد . مرد نانوا پس از کشاندن دخترک به داخل نانوایی نقشه شومش را عملی کرد اما در نهایت به دام پلیس افتاد. تحقیقات در این پرونده از چند روز پیش با شکایت والدین دختر۱۱ ساله در اداره پلیس شروع شد.

دختر نوجوان که به همراه مادرش به دادسرای جنایی تهران مراجعه کرده بود در توضیح حادثه شومی که برایش رقم خورده به قاضی آرش سیفی گفت: ساعت ۱۱:۳۰۰صبح برای خرید نان به نانوایی در نزدیکی خانه مان در جنوب تهران رفتم.

- Advertisement -

وقتی از نانوا درخواست نان کردم مدعی شد که نان در حال پخت در تنور است. او به این بهانه که می‌خواهد نان را از تنور بیرون آورد مرا به داخل نانوایی دعوت کرد. من هم بی‌آنکه بدانم او نقشه شومی در سر دارد وارد نانوایی شدم. ناگهان او در را بست و با تهدید مرا مورد آزار و اذیت جنسی قرار داد.

چند دقیقه بعد وقتی او مشغول کار زشت خود بود … یک مشتری برای خرید نان به نانوایی مراجعه کرد و وقتی دید او در را بسته صدایش کرد. من هم از فرصت استفاده کردم و از غفلت او استفاده کردم و خودم را به مشتری نشان دادم که کمکم کند. مرد مشتری با دیدن من خیلی تعجب کرد. از نانوا پرسید این دخترک در نانوایی چه می‌کند که بر سر این موضوع با هم درگیر شدند.

او در نانوایی را باز کرد و همان لحظه که آنها در حال بحث بودند، من موفق به فرار شدم. وی ادامه داد: هراسان خود را به خانه رساندم و هرچه اتفاق افتاده بود را برای مادرم تعریف کردم. با اعلام این شکایت، قاضی شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران دستور بازداشت مرد نانوا را صادرکرد.

پس از آن گروهی از مأموران اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران با کمک شاکی، متهم را دستگیر کردند. او در بازجویی‌ها به اجرای نقشه شیطانی اقرارکرد و چنین گفت: مدتی بود که همسرم مرا ترک کرده و رفته بود. از لحاظ نیازهای جنسی به‌هم ریخته بودم و زمانی که دختر نوجوان به نانوایی آمد در یک لحظه وسوسه‌های شیطانی به سراغم آمد. چون تنها بودم دخترک را به نانوایی کشاندم و او را مورد آزار و اذیت قرار دادم. به گزارش همشهری، هم‌اکنون این متهم برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران قرارگرفته است.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید