من دختر ساده ای بودم ! / همسایه پلید مرا به یک مهمانی برد

28684

من دختر ساده ای بودم ! / همسایه پلید مرا به یک مهمانی برد

دستش را روی پیشانی اش گذاشته بود و انگار نمی خواست حرفی بزند .اما وقتی سر صحبت را باز کردیم بی مقدمه سفره دلش را گشود. یک ریز از خاطرات تلخ دوران کودکی و نوجوانی اش می گفت. این که فرزند طلاق است.

دختر جوان گفت:7ساله بودم که پدر و مادرم از هم جدا شدند. بعد از طلاق آنها من با مادرم زندگی می کردم. چند سال گذشت و در این مدت گاهی دلتنگی عجیبی برای پدرم داشتم.

- Advertisement -

مادرم به اصرار خانواده اش ازدواج کرد. ناپدری ام آدم بدی نبود ولی نمی دانم چرا من نمی توانستم او را به جای پدرم قبول کنم و احساس سرخوردگی می کردم.

دختر جوان ادامه داد: بزرگتر که شدم سوالات زیادی درباره طلاق والدینم در ذهنم مرور می شد. مادرم برایم تعریف کرد که دخالت های خانواده پدرم در زندگی آنها علت اصلی جدایی شان بوده است. با خاله ام هم در این باره حرف زدم. او حرف دیگری می زد و می گفت مادرم مقصر است.

از صحبت های خاله ام فهمیدم مادرم و پدرم قبل از ازدواج با هم دوست بوده اند.

حتی خاله می گفت مادرم برای رسیدن به خواسته اش ،خانواده را تهدید می کرده و بالاخره با پسر مورد علاقه اش ازدواج می کند.

کنار آمدن با این موضوع که فرزند طلاق هستم یک طرف ،اطلاع از این که مادرم دختری لج باز بوده و به خاطر یک پسر به خانواده اش چه قدر بی احترامی کرده از طرف دیگر سبب می شد نسبت به هردوی شان (پدر و مادرم) بدبین بشوم.

دیگر نه تنها دلم برای پدرم تنگ نمی شد بلکه عکسش را هم پاره کردم و از مادرم نیز بدم می آمد. هر روز که می گذشت حالم بدتر می شد تا این که خانمی جوان همسایه ما شد.

دختر جوان افزود: این زن یک بچه داشت و می گفت شوهرش مسافرت است. بعد از چند ماه فهمیدم شوهرش در زندان است .

با هم درد دل می کردیم و انیس و مونس هم شده بودیم.

مادرم درباره این رابطه و رفت و آ مدهای من و زن همسایه حساسیت نشان می داد و می گفت به صلاح نیست با زنی که شناخت درست و حسابی از او نداری بشین و برخاست کنی.

سعی می کرد مرا از این زن جدا کند. اما به هر بهانه و ترفندی که بودارتباطم را ادامه دادم.

در این مدت هرموقع خانه زن همسایه می رفتم اصرار می کرد سیگار بکشم و چون از دود سیگار بدم می آ مد زیر بار نرفتم. او حرف هایی می زد که خیلی ازچیزها را برایم بی اهمیت می کرد.

یک روز هم از من خواست به جشن تولد خواهرش بروم. به دور از چشم مادرم و ناپدری ام به این میهمانی رفتم. میهمانی خانوادگی که فامیل های زن همسایه در آن بودند.

مرد جوانی آنجا بود و زن همسایه می گفت پسر خاله اش است و دنبال یک دختر خوب برای ازدواج می گردد.

از این میهمانی و نگاه مرد جوان بدم آمد و تازه فهمیدم چه اشتباهی کردم. به خودم گفتم ای دختر ساده ،جای تو اینجا نیست و بدون آن که چیزی بگویم بیرون آ مدم به خانه برگشتم.

از آن شب به بعد تصمیم گرفتم با زن همسایه قطع رابطه کنم. ولی او تماس می گرفت و متاسفانه شماره تلفنم را به آن پسر داده بود. چند روزی مزاحم داشتم.

مادرم حساس شده بود و وقتی واقعیت را برایش تعریف کردم اعصابش به هم ریخت. او به من گیر می داد و سخت گیری هایش زیاد شد.

با آن که دیگر با زن همسایه قطع رابطه کرده بودم مادرم همچنان حساسیت نشان می داد و با هم بگو مگو داشتیم.

واقعا مانده بودم چکار کنم که ناپدری ام و مادرم مرا به مشاوره آ وردند. می خواهم اعتماد از دست رفته مادرم را بازسازی کرده و ثابت کنم که می خواهم دختر گوش به زنگ و حرف گوش کنی باشم. من اشتباه کردم و بایدحواسم را جمع کنم.

2 نظرات

  1. تا فعلا هیچ اشتباهی را مرتکب نشدی از اینکه زود در مورد رفتار های ناپسند او خانم پی بردی کار ی خوب کدی از این بعد کوشش کن اعتماد خانواده را دوباره بدست بیاری .

  2. حال که به .واقعیت ها پی بردی هر چه زودتر خودت را نجات بده . با مادرت مشورت کن

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید