واکنش یک سگ وقتی بعد از چند ماه دوری صاحبش رو میبینه انقد خوشحالی میکنه تا غش میکنه و بیهوش میشه 😱😱

2730

واکنش یک سگ وقتی بعد از چند ماه دوری صاحبش رو می بینه انقد خوشحالی می کنه تا غش می کنه ! … واسه همین که میگن سگ نخرید چون به وفای آدما ها شک میکنید …

این همون حیوان که ما اذیتش میکنیم و شهرداری با گلوله اونو میکشه.اما وفاداری و مهربونیشو با هیچ چیزی در دنیا نمیشه مقایسه کرد.

آتشی ترین عشقها هم ممکنه روزی فراموش بشه اما عشق و وفاداری سگ به صاحبش تا لحظه مرگ ادامه داره

- Advertisement -

1 نظر

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید