ویدیو دزدی تو روز روشن با زیرکی خاص دستفروش انگور ! عجب نامرد دزدیه !😱😨

6164

ویدیو دزدی تو روز روشن با زیرکی خاص فروشنده انگور ! عجب نامرد دزدیه ! 🙄😏🤔😎 این آقای انگور فروش رو ببینید که چکار میکنه …! 🤔😎 هر چی مشتری دوست داره واسش میزاره تو یک لحظه پاکت انگور رو جابه جا میکنه

لطفا با دوستان خود به اشتراک بذارید !

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید