منتخب هابفا

وجود مو روی لاله گوش نشانه این بیماری است

0
وجود مو در کانال گوش هم می تواند یک نشانه هشدار دهنده باشد و باید جدی گرفته شود. همینطور ظاهر نازیبای آن می...