منتخب هابفا

پوکی استخوان : 3 فنجان چای برای کاهش شکستگی

پژوهشگران استرالیایی به این نتیجه رسیده اند که نوشیدن چای می تواند باعث کاهش 30 درصدی شکستگی استخوان مربوط به پوکی استخوان شود. البته...
Loading...