منتخب هابفا

۱۲ نشانه هشدار دهنده گردش خون ضعیف

0
گردش خون ضعیف به معنای آن است که مغز خون کافی دریافت نمیکند و از این رو، توانایی های ذهنی شما افت خواهند...