منتخب هابفا

سوزن سوزن شدن کف پا ؛ علت گزگز، مورمور، سوزش، خواب...

سوزن سوزن شدن کف پا ؛ علت گزگز، مورمور، سوزش، خواب رفتن و بی‌حسی پا +درمان احساس سوزن سوزن شدن دست و یا پا به...
Loading...