منتخب هابفا

تأثیر یوگا بر بهبود کیفیت زندگی زنان یائسه

0
تأثیر یوگا بر بهبود کیفیت زندگی زنان یائسه تحقیقات صورت گرفته توسط پژوهشگران آمریکایی نشان میدهد، انجام تمرینات یوگا به مدت 12 هفته به...