خانه برچسب ها اخبار

برچسب: اخبار

منتخب هابفا

۱۰ علت آروغ زدن زیاد

اراکتیشن (eructation) اصطلاح دکتری آروغ یا باد گلو است تارهای صوتی مسئول صدای ایجاد شده حین آروغ نمی باشند، بلکه عضله ی اسفنکتر...
Loading...