خانه برچسب ها فایده علمی بغل کردن

برچسب: فایده علمی بغل کردن

منتخب هابفا

۱۰ علت آروغ زدن زیاد

اراکتیشن (eructation) اصطلاح دکتری آروغ یا باد گلو است تارهای صوتی مسئول صدای ایجاد شده حین آروغ نمی باشند، بلکه عضله ی اسفنکتر...
Loading...