با کمک فویل آلومینیوم با درد خداحافظی کنید

47348

 

این اثبات شده است که الومینویم فویل می تواند درد گردن، دردهای پشت، شانه، زانو را کاهش دهد. همچنین اگر پاشنه درد غیر قابل تحملی داشته باشید که مانع راه رفتن شود، بعد از بستن فویل همه دردها از بین می برود از این به بعد هر وقت در جایی از بدن احساس درد کردید آلومینیوم ببندید این درمان در طب چینی و روسی استفاده میشود

دستور استفاده از فویل

تکه ای از فویل را بریده و بر روی محل دردناک قرار داده و با باند کشی ببندید شما باید برای انجام این کار هر روز در یک دوره 12 روزه این کار را انجام دهید.

- Advertisement -

علاوه بر این که برای درمان پشت، بازوها، پاها، مفاصل، سیاتیک، درد مفاصل، آلومینیوم ثابت شده است برای کاهش درد ناشی از برش جراحی نیز موثر است

1 نظر

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید