روانشناسی خوابیدن زوجین ؛ روانشاسی علاقه و عشق با طرز خوابیدن زوجین

13844

روانشناسی خوابیدن زوجین ؛ روانشاسی علاقه و عشق با طرز خوابیدن زوجین

یکی از بخش های روانشناسی تشخیص عشق و علاقه در زندگی مشترک بررسی طرز خوابیدن زوجین است. نتایج تحقیقات رازهای جالبی را در این مورد فاش کرده است.
روانشناسی خوابیدن زوجین برای تشخیص رابطه آنها

می دانیم که بخشی از روانشناسی روابط و ارتباط در زندگی مشترک بستگی به حالات افراد در خواب دارد ، طرز خوابیدن زوجین در کنار هم نشان دهنده ی قسمتی از میزان علاقه و وابستگی آنها به هم در زندگی مشترک است ، جالب است بدانید که در این زمینه حدس های قدیمی شما باطل خواهند بود.براساس یک تحقیق و مطالعه جالب در بریتانیا محققان دانشگاه هرتفوردشایر بیش از 1.000 زوج را در موقعیت خواب با شریک زندگی اشت مورد بررسی قرار دادند. فاکتورهای اصلی در این بررسی و تحقیق میزان لمس و فاصله ی زن و مرد از هم بود.

- Advertisement -

نتیجه ی جالبی به دست آمد که براساس آن 94 درصد از زوجینی که قبل از خواب عمیق همسرشان را لمس می کنند افراد شادتری هستند ، همان همبستگی را در رابطه با فاصله ی آنها هنگام خواب می توان دید . جالب بود که تغییر فاصله ی به نظر ناچیزی در میزان رضایت مندی انها از زندگی تفاوتی واضح ایجاد می کرد ، در میان افراد شرکت کننده در این مطالعه گروهی با فاصله ی 1 اینچی و دسته ای با فاصله ی 3 اینچی از هم به خواب رفتند اما همین تفاوت ناچیز نتیجه را تا حد قابل توجهی تغییر داد. زوجینی که فاصله ی بین انها 1 اینچ بود 86 درصد رضایتمندی و دسته ی دیگر تنها 60 درصد رضایت مندی داشتند.

طرز خواب زوجین چه رازهایی را درمورد آنها فاش می کند؟

گزینه ی دیگر مورد مطالعه حالت خواب زوجین بود که نتیجه ی ان به این شرح اعلام شد:

زوج هایی که روبروی هم می خوابند:

این زوج ها افرادی مستقل و مسمم هستند . به طور کلی این دسته از همسران به مدت 8 الی 10 دقیقه روبروی هم می خوابند وسپس تغییر حالت می دهند . این گروه زندگی خوبی دارند و در عین وابسته بودن یه یکدیگر توانایی انجام کارها را به طور مستقل در خود دارند.

زوج هایی که یکی جای دیگری را هم می گیرد، زوج هایی نامتعادلند!

در این زوج ها، یک نفر نقش ثانویه دارد و به دنبال بر هم زدن تعادل در زندگی است.

زوج هایی که پشت به هم می خوابند:

طبق آمار 50درصد زوجین به حالت پشت به هم می خوابند که شاید فکر کنید این دسته از افراد زندگی خوبی نداشته باشند اما روانشناسان و محققان این فرضیه را کاملا رد می کنند و به عقیده ی آنها که البته طبق مطالعات ارائه شده است زوجینی که پشت به هم می خوابند زندگی مستحکم و روابطی محکم دارند . این گروه به یکدیگر وابسته نیستند اما زندگی گرمی را تجربه می کنند.

خوابیدن زوج ها یکی پشت به دیگری:

دسته از زن و شوهرها به این حالت می خوابند که یکی دیگری را از پشت بغل می کند ، شاید تا حدودی بتوان نوع رابطه ی این زوجین را حدس زد که یکی بیشتر از دیگری حسی را در خود دارد. به گفته ی محققان این تحقیق فردی که همسرش را دراین حالت خوابدر آغوش می گیرد نسبت به همسرش حس حمایتی بیشتری دارد.

زوج هایی که زود به خواب می روند:

زن و شوهری که بلافاصله بعد از رفتن به رختخواب و به حالت روبرو به خواب می روند رابطه ی ضعیفی با یکدیگر دارند و به عقیده ی روانشناسان ارتباط بین این افراد کم و محدود است.

زوج هایی که یکدیگر را لمس و نوازش می کنند:

زوج هایی که پشت به هم می خوابند اما بدن هم را لمس می کنند، رابطه ای راحت و آرام دارند و تا 60 درصد بیشتر از زوجینی که کاملا عکس این مورد در طرز خوابیدن انها مشاهده می شود احساس رضایت و علاقه را در زندگی مشترک تجربه می کنند.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید