رقصیدن و تذکر گرفتن اکبر عبدی در کنسرت سالار عقیلی (فیلم)!😱🤷

275

رقصیدن و تذکر گرفتن اکبر عبدی در کنسرت سالار عقیلی (فیلم)!😱🤷

اکبر عبدی در کنسرت سالار عقیلی و هنگام اجرای آهنگ خوشه چین این خواننده شروع به رقصیدن می کند.

در حین انجام رقص است که یکی از ماموران حفاظت سالن چیزی در گوش اکبر عبدی می‌گوید و او نیز به رقص خود خاتمه می‌دهد.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید