ویدیو دزد ترین دزد معروف به موش بازار که حیرت ماموران را برانگیخته

3326

دستگیری دزدترین دزد معروف به موش بازار که حیرت مردم و ماموران را برانگیخت !

او یکی از سارقان سابقه دار است ادعا می کند بچه کف خیابان بوده و نبود پدر و مادر باعث شده تا او یک سارق شود. رفیق ناباب و نبود خانواده بالای سرم باعث شد که مسیر دزدی را انتخاب کنم

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید