منتخب هابفا

آیا نوسانات فشار خون نگران‌ کننده است؟

0
طبیعی است که فشارخونتان در طول روز نوسان داشته باشد و این نوسان به میزان فعالیت، غذا خوردن یا نخوردن و وضعیت روحی و...