منتخب هابفا

همه چیز درباره ی غربالگری مرحله ی اول و سونوی ان...

0
همه ی خانم های باردار باید  ، تست های غربالگری را انجام دهند سندروم داون، منگولیسم ویا باصطلاح رایج در ایران عقب ماندگی ذهنی،...